Эрүүл мэндийн даатгалаар ХУВИЙН ЭМНЭЛЭГТ ЯМАР ХӨНГӨЛӨЛТ эдлэх вэ?

Эрүүл мэндийн даатгалаар ХУВИЙН ЭМНЭЛЭГТ ЯМАР ХӨНГӨЛӨЛТ эдлэх вэ?

ЭМД-аар нийтдээ 16 төрлийн тусламж үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд хэвтүүлэн эмчлэх, амбулатори, оношилгоо, өдрийн эмчилгээ, хорт хавдрыг хөнгөвчлөх хими туяан эмчилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлт, рашаан сувилал, сэргээн засах, өндөр өртөгтэй мэс заслын тусламж үйлчилгээ гэх мэт тусламж, үйлчилгээ ордог.

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай гэрээ байгуулсан хувийн эмнэлэгт даатгалаа ашиглан үзлэгт хамрагдах, хэвтэн эмчлүүлэх боломжтой. Тухайлбал нийслэлийн хэмжээнд хувийн хэвшлийн 79 эмнэлэг ЭМД-аар үйлчилдэг.

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний багцад хувийн хэвшлийн эмнэлэгтэй хамааралтай дараах тусламж, үйлчилгээнүүд багтдаг.

9.1.1. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ

Хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 84,875-406,543 төгрөг

9.1.3. Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ

Төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн рашаан сувиллаар үйлчлүүлэхэд:

Рашаан сувиллын үйлчилгээ 110,000 төгрөг

Клиник сувиллын үйлчилгээ 116,281 төгрөг

Удаан хугацааны нөхөн сэргээх эмчилгээ, үйлчилгээ 140,903 төгрөг

Уламжлалт тусламж үйлчилгээний хувьд :

Төрийн өмчин болон хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 117,000 төгрөг

Хорт хавдрын үеийн тусламж үйлчилгээ:

Хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 175,000 төгрөг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *